...

Konzultácie

 Osobné / online konzultácie

Osobná alebo online konzultácia trvá 60-80 minút a ceny sú nasledovné:

100 eur, ak nemáte pripravené žiadne podklady
80 eur, ak máte pripravené nasledovné podklady:

  • zapísaný jeden týždeň svôjho stravovania a pohybových zvyklostí

  • otestovanú svoju fyzickú zdatnosť (číselne zaznamenať - info video)

  • odfotenú postavu bez tváre (spredu, zboku, zozadu) v plavkách

50 eur, ak máte aj nasledovné diagnostické vyšetrenia:

  • absolvovať spiroergometrický záťažový test vo vybraných zariadeniach

  • surové dáta zo spiroergometrického testu vyhodnotené cez aplikáciu METFLEX

  • vyšetrený lipidový profil (podfrakcie LDL) u prof. MUDr. Stanislava Oravca, CSc.: 0905 457 949 

 

Jedálny lístok na mieru

 

Prednášky pre firmy, inštitúcie, podujatia

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.
vlado@vladozlatos.com 
0904 140 305

scroll-top