...

Konzultácie

V tejto sekcii sa dozviete, akým spôsobom môžete byť v osobnom kontakte s nami vo vybraných službách, najčastejšie v Bratislave, prípadne aj v Nitre. 

 

1. Osobné / Online KONZULTÁCIE

Osobná alebo online konzultácia trvá 60-80 minút a ceny sú nasledovné:

150 eur, ak nemáte pripravené žiadne podklady

80 eur, ak máte pripravené nasledovné podklady:

  • zapísaný jeden týždeň svôjho stravovania a pohybových zvyklostí

  • otestovanú svoju fyzickú zdatnosť (číselne zaznamenať - info video)

  • odfotenú postavu bez tváre (spredu, zboku, zozadu) v plavkách


50 eur, ak máte aj nasledovné diagnostické vyšetrenia
:

  • absolvovať spiroergometrický záťažový test vo vybraných zariadeniach

  • surové dáta zo spiroergometrického testu vyhodnotené cez aplikáciu METFLEX

  • vyšetrený lipidový profil (podfrakcie LDL) u prof. MUDr. Stanislava Oravca, CSc. (Bratislava): 0905 457 949 

 

Súčasťou osobnej konzultácie môže byť za príplatok aj meranie % podkožného tuku, meranie kostry (antropometria) a meranie fyzickej zdatnosti. Príklad ZOBRAZENIA vybraných dát vložených do našej aplikácie vyzerajú takto:

  • vzorové výsledky ŽENA
  • vzorové výsledky MUŽ 

 

Osobné stretnutia sú možné v mestách: Bratislava a Nitra.

 


2. Každoročné školenia VÝŽIVNÝ POHYB

Niekoľko krát do roka organizujeme školenie o výživnom pohybe [1], [2]. Ide o praktické celodenné školenie, kde sa naučíš zásady a cviky, ktoré rozvíjajú telo komplexne, výživne a efektívne. Naučíš sa používať svoje telo na tréning aj bez strojov a zložitého náradia, spoznáš rovnako naladených proaktívnych ľudí a dostaneš super základ do svojho tréningu. Veľa zásad budeme preberať spoločne, ale na niektoré časti budeme rozdelení na začiatočníkov a pokročilých, takže sa netreba obávať, že by bola pre teba úroveň príliš vysoká alebo naopak nízka. Každý zo školenia odíde so svalovicou a množstvom užitočných poznatkov, ako svoj vlastný tréning obohatiť o výživný pohyb. Termíny i miesta najbližšieho školenia a ďalšie informácie nájdete na tejto web stránke TU. V prípade, že chcete o blížiacich školeniach dostať informáciu (oznam), zanechajte na tejto web stránke na seba email

 

Miesta pre školenia sú najčastejšie v telocvičniach Skill LAB (Nitra, Bratislava, Poprad), ale často býva školenie aj v Martine alebo príležitostne v Brne. Školenie je možné urobiť aj na pozvanie v prípade, že máte dostatok vlastných záujemcov. 

 


 

3. Špeciálne VIP tréningy pod mojim vedením v BRATISLAVE

Tri alebo štyri krát do roka otváram možnosť prihlásiť sa do mojich osobných tréningov, pričom jeden turnus trvá zhruba 3 mesiace. Ide o veľmi speciálny pohybový program pod mojim vedením, určený pre ľudí najmä vo veku medzi 30 - 60 rokov (muži aj ženy). Okrem budovania komplexnej fyzickej zdatnosti od nuly, si stupeň fyzickej zdatnosti kvantifikujeme (testy), meriame percento podkožného tuku a komunikujeme čokoľvek cez Whatsapp uzavretú skupinu (strava, regenerácia či iné zaležitosti). Viac podrobných informácií o tomto pohybovom programe si môžete naštudovať TU. Tréningy prebiehajú výlučne v Bratislave (Skill LAB telocvična). 

 

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.
vlado@vladozlatos.com 
0904 140 305